Juridische Kennisgeving

De inhoud van deze site is alleen voor informatieve doeleinden, en de verzender geen enkele contractuele verplichting met betrekking tot de informatie op de website te nemen. Op zijn website biedt Notar Spania megling S.L informatie die te maken heeft met de activiteiten, producten en diensten die zij uitvoeren.

(i) De informatie Notar Spania megling S.L ter beschikking van de gebruiker te worden opgevat als een introductie, tenzij kan worden gezien een bepalende factor in de besluitvorming. Notar Spania megling S.L aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een dergelijk gebruik van de pagina, en je hoeft aan te begrijpen, zodat deze informatie is onderhevig aan de huidige regelgeving in Spanje, en is niet bedoeld voor gebruikers die onder de jurisdictie van de handel Staten dat de vervulling van de verschillende criteria voor de facilitering, publicatie en reclame voor financiële diensten en producten vereisen.

(ii) Notar Spania megling S.L behoudt het recht om te werken, te wijzigen of te verwijderen informatie op www.notar.es, en in aanvulling op het beperken of voorkomen van de toegang tot hun website wanneer er technische problemen rijzen om redenen kan niet worden toegeschreven Notar Spania megling S.L, en door advies Notaris "kan verminderen of volledig verwijderen van de standaard beveiligingsniveau gebruikt voor de normale werking van de website.

(iii) Notar Spania megling S.L is in geen geval aansprakelijk voor verlies, schade of ongemak van welke aard ook die kunnen optreden terwijl de toegang tot en het gebruik van de website. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de toegepaste systemen of dergelijke optreedt als gevolg van de introductie van virussen en / of datapad. Notar Spania megling S.L is niet verantwoordelijk voor de schade die de gebruikers van toepassing kunnen zijn als gevolg van oneigenlijk gebruik van deze website of op enigerlei wijze te wijten aan voeding of storing of defecten in de telecommunicatie .

Thomas Marthin Gils

Tel. +34 699 45 85 99
     
tgils@notar.es
Anders Viste

Tel. +34 607 882 530
     
aviste@notar.es
Lene Silden

Tel. +34 607 882 534
     
lsilden@notar.es
Antoine Kees

Tel. +34 625 455 248
           
antonio@notar.es
Solveig Viste

Tel. +34 607 882 532
     
solveig@notar.es
Valerie Verkest

Tel. +34 655 011 657
         
valerie@notar.es