Lovinformasjon

Innholdet på denne siden er kun til informasjon, og avsender tar ikke på seg noen form for avtaleforpliktelse i forhold til informasjonen som finnes på nettsiden. På sin nettside tilbyr Notar Spania megling S.L informasjon som har å gjøre med de aktiviteter, produkter og tjenester de gjennomfører.

(i) Den informasjon som Notar Spania megling S.L stiller til disposisjon skal oppfattes av brukeren som en introduksjon, uten at det kan ses på en bestemmende faktor for fatning av beslutninger. Notar Spania megling S.L tar derfor intet ansvar for slik bruk av siden, og man må helt konkret forstå det slik at denne informasjonen er underlagt gjeldende regelverk i Spania, og er ikke tenkt for brukere som handler underlagt jurisdiksjonen til stater som krever oppfyllelsen av ulike kriterier for tilretteleggelse, offentliggjøring og reklame for finanstjenester og produkter.

(ii) Notar Spania megling S.L forbeholder seg retten til å oppdatere, endre eller fjerne informasjon som finnes på www.notar.es, samt i tillegg å begrense eller hindre tilgang til deres nettside når det oppstår tekniske vanskeligheter av grunner som ikke kan tillegges Notar Spania megling S.L, og som etter Notar’ mening kan forminske eller fjerne helt de standard sikkerhetsnivå som benyttes for den vanlige driften av nettsiden.

(iii) Notar Spania megling S.L er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for tap, skader eller ulemper av noen art som kan oppstå under tilgang og bruk av nettsiden. Dette innbefatter, men er ikke begrenset til, de som påføres datasystemer eller de som oppstår på grunn av introduksjon av virus og/eller dataangrep. Notar Spania megling S.L er heller ikke ansvarlig for de skader som brukerne kan påføres på grunn av uegnet bruk av denne nettsiden eller på noen som helst måte på grunn av strømforsyning eller bortfall eller mangler på telekommunikasjoner.

Thomas Marthin Gils

Tel. +34 699 45 85 99
     
tgils@notar.es
Anders Viste

Tel. +34 607 882 530
     
aviste@notar.es
Lene Silden

Tel. +34 607 882 534
     
lsilden@notar.es
Antoine Kees

Tel. +34 625 455 248
           
antonio@notar.es
Solveig Viste

Tel. +34 607 882 532
     
solveig@notar.es
Valerie Verkest

Tel. +34 655 011 657
         
valerie@notar.es