Finansiering

Låneprosessen trinn for trinn

 • Vi hjelper deg med din lånesøknad til DNB Luxembourg som behandler og innstiller kredittsaken.
 • Du mottar lånetilsagn som må signeres og returneres til DNB Luxembourg og innbetaler forskudd for takst.
 • Takstfirmaet gjennomfører taksering av eiendommen. DNB Luxembourgs advokat kvalitetssikrer om eiendommen kan pantsettes.
 • Banken utsteder låneavtalen med basis i den laveste verdien av kjøpesum og takst. Så åpnes konto for deg i DNB Luxembourg.
 • Dato for notarmøtet fastsettes for gjennomføring av overskjøting og panteetablering. Banken sender lånebeløp til klientkonto hos bankens advokat og de sender resten av egenkapitalen. Bankens advokat forestår oppgjøret i møtet.
 • Du velger om du vil stille personlig i dette møtet eller gi fullmakt til din advokat, som signerer på dine vegne.

Kostnader for etablering av pant i spansk eiendom

Generelt gjelder følgende for beregning av eksterne kostnader i spansk eiendom:

Etablering av pant ca. 3–5 % av lånebeløp.

Bankens etableringskostnader på minimum 1 750 Euro eller 1 % av lånebeløp kommer i tillegg.

Nødvendig dokumentasjon

Skal du søke om boliglån i Frankrike eller Spania for å finansiere drømmeboligen? Her finner du oversikt over hvilken dokumentasjon du må legge fram.

Privatpersoner

 • siste lønnsslipp
 • de 3 siste års selvangivelse for alle lånetagerne
 • passkopi(er)
 • anbefalingsbrev fra din hovedbankforbindelse

Selskap

 • siste lønnsslipp
 • de 3 siste års selvangivelse for alle lånetagerne
 • selskapets 3 siste års regnskap og firmaattest
 • passkopi(er)
 • anbefalingsbrev fra din hovedbankforbindelse

For innvilgelse av lån til et selskap avkreves en selvskyldnerkausjon fra hovedaksjonær fra selskapet.

Thomas Marthin Gils

Tel. +34 699 45 85 99
     
tgils@notar.es
Anders Viste

Tel. +34 607 882 530
     
aviste@notar.es
Lene Silden

Tel. +34 607 882 534
     
lsilden@notar.es
Antoine Kees

Tel. +34 625 455 248
           
antonio@notar.es
Solveig Viste

Tel. +34 607 882 532
     
solveig@notar.es
Valerie Verkest

Tel. +34 655 011 657
         
valerie@notar.es