Privacybeleid

Ontkenning

Notar Spania megling S.L (de "houder") moedigt de gebruiker van deze website (de "user") aan de juridische aspecten, zoals hieronder vermeld lezen.

Het feit dat u bekijkt deze site betekent dat de gebruiker kennis heeft van en instemming met deze.

Volgens de Spaanse wet nr. 15 van 13 december 1999 over de bescherming van persoonsgegevens (LOPD), Wet nr. 34 van 11 juli 2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE) en Verordening nr. 1 van 12 april 1996 waarbij de wijziging van de wet op de auteursrechten treedt in werking, houder deelt de gebruiker over de volgende juridische kwesties:

Bescherming van informatie

1 De opgenomen in deze website zal een deel van de nalatenschap van de databases houder zijn.

2 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de informatie van herkomst, houders, volledigheid, inhoud en nauwkeurigheid. Hetzelfde geldt voor de informatie die de gebruiker heeft verstrekt aan de doeleinden waarvoor deze website wordt gemaakt. Alle informatie is onderhevig aan een strikt beleid op het gebied van privacy. De houder neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en informatie die de gebruiker voorziet van nemen.

3 De houder verbindt zich ertoe om alleen de informatie gebruiken om de procedure te beheren en uit te voeren of goedkeuring wordt aangevraagd, in overeenstemming met de geldende regelgeving.

4 De houder verbindt zich ertoe de gebruiker informatie niet te verstrekken aan derden, natuurlijke of rechtspersonen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, of om een oneigenlijk gebruik van de informatie.

5 De houder stemt ermee in te voeren wat komt hun bedrijfspand, systemen en databases maatregelen treffen die nodig zijn om een adequate bescherming van persoonsgegevens, communicatie en transacties uit het gebruik van de website en de registratie vindt plaats op garantie deze.

6 De houder verklaart te voldoen aan vertrouwelijkheid van informatie die moet worden opgenomen in de database, en deze verbintenis zal van toepassing blijven, zelfs nadat de relatie met de gebruiker wordt beëindigd. Deze geheimhouding geldt voor alle medewerkers die toegang krijgen tot en het beheer van de informatie die de geregistreerde gebruiker zal zijn.

7 De houder waarin staat dat het op geen enkele cookies om persoonlijke gegevens en cookies verzamelen worden uitsluitend gebruikt om de toegang tot de website te vergemakkelijken.

8 Het feit dat u vult een van de formulieren op de website betekent dat de gebruiker instemt met alle van de hier genoemde voorwaarden te accepteren. De gebruiker kan ook gebruik maken van hun recht op toegang, wijziging en verwijdering van hun persoonsgegevens in de databases door het sturen van een schriftelijk verzoek aan de houder bedrijfsruimten.

Gebruiksvoorwaarden

1 De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de overdracht snelheid en kwaliteit. Elke gebruiker die deze site binnenkomt is verplicht om dit te doen door de wet, de goede zeden en orde, zowel bij het aansluiten en gebruiken.

2 Het is verboden om virussen die schade kunnen aanrichten aan de website zelf of derden te introduceren. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de website. Ook is het verboden om te zenden en / of over te dragen gewelddadig, bedreigend, lasterlijk, obsceen, onwettig, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat, pornografisch of anders aanstootgevend materiaal in is of aanzet tot gedrag dat tegen de huidige wetten.

3 De houder heeft alle voorzorgen genomen om de verspreiding van computervirussen te voorkomen. Anyway oppfrodrer een gebruiker om zijn eigen controles bij ontvangst van berichten uit te voeren. De houder is niet aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan om deze reden.

4 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie op deze website. De houder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en nadelen van welke aard ook die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze informatie en het materiaal op deze site en de computerprogramma"s die het bevat. De koppelingen en hypertext die via deze website geeft de gebruiker toegang tot de producten en diensten aangeboden door derde partijen, behoren niet tot de houder en is niet onder haar controle.

5 De houder verbindt zich ertoe geen reclame of promotiemateriaal te sturen via e-mail of een andere gelijkwaardige elektronische communicatie, tenzij het behoorlijk is gemarkeerd als reclame of tenzij de ontvangers hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. In deze context zal het volgende niet worden beschouwd reclame: Alle informatie die aan de klanten kaarthouder zolang het is bedoeld om de bestaande contractuele relatie, en in verband met de implementatie van informatie en andere activiteiten met betrekking tot de klant overeengekomen met de business.

6 De houder kan zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen de informatie op de website, evenals de configuratie en presentatie.

Auteursrechten

1 De houder niet, noch geheel of gedeeltelijk, reproductie, vrijgave, openbaarmaking, data verwerking, distributie, uitzending, wijziging, gebruik voor zakelijke doeleinden, transformatie en fragmentatie van materiaal op de site zonder schriftelijke toestemming van de houder. De gebruiker kan het materiaal op de website uitsluitend voor hun eigen persoonlijk en privegebruik, is elk ander gebruik ten strengste verboden.

2 Bedrijfsnamen, merknamen, logo"s of onderscheidende tekens van welke aard dan ook op deze website is beschermd door de rechten van de houders van auteursrechten en industriële rechten.

Thomas Marthin Gils

Tel. +34 699 45 85 99
     
tgils@notar.es
Anders Viste

Tel. +34 607 882 530
     
aviste@notar.es
Lene Silden

Tel. +34 607 882 534
     
lsilden@notar.es
Antoine Kees

Tel. +34 625 455 248
           
antonio@notar.es
Solveig Viste

Tel. +34 607 882 532
     
solveig@notar.es
Valerie Verkest

Tel. +34 655 011 657
         
valerie@notar.es