Personvernregler

Lovinfo

Notar Spania megling S.L (heretter “innehaveren”) oppfordrer brukeren av dette nettstedet (heretter “brukeren”) til å lese de juridiske aspektene som som nevnes nedenfor.

Det faktum at man surfer på dette nettstedet innebærer at brukeren har kjennskap og gir sitt samtykke til dette.

I henhold til spansk lov nr. 15 av 13. desember 1999 om Vern av Personopplysninger (LOPD), lov nr. 34 av 11. juli 2002 om Tjenester i Informasjonssamfunnet og Elektronisk Handel (LSSICE), samt Forskrift nr. 1 av 12. april 1996 hvorved endring av Lov om Opphavsrettigheter trer i kraft, opplyser innehaveren herved brukeren om følgende juridiske aspekter:

Vern av opplysninger

1 Opplysningene som innlemmes i denne nettsiden vil være en del av databasene som er innehaverens eiendom.

2 Brukeren er alene ansvarlig for opplysningenes opphav, innehavere, fullstendighet, innhold, riktighet og nøyaktighet. Det samme gjelder for den informasjonen brukeren selv har oppgitt til de formål som denne nettsiden er skapt for. Alle opplysninger er underlagt en streng politikk hva gjelder personvern. Innehaveren tar ikke noen form for ansvar for innholdet og informasjonen som brukeren oppgir.

3 Innehaveren forplikter seg til kun å bruke opplysningene til å forvalte og gjennomføre den saksgang eller innføringen det er søkt om, i samsvar med det til enhver tid gjeldende regelverk.

4 Innehaveren forplikter seg til ikke å gi brukerens opplysninger til noen tredjepersoner, hverken fysiske eller juridiske personer, uten brukerens uttrykkelige samtykke, eller å gjøre en uegnet bruk av opplysningene.

5 Innehaveren forplikter seg til å innføre hva gjelder sine forretningslokaler, systemer og databaser de tiltak som er nødvendige for å garantere for en tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger, kommunikasjoner og transaksjoner som har sitt opphav i bruken av nettstedet og registrering som finner sted på denne.

6 Innehaveren forplikter seg til å overholde taushetsplikt hva gjelder opplysningene som innlemmes i databasen, og denne forpliktelsen vil fortsatt gjelde også etter at forholdet til brukeren er avsluttet. Denne taushetsplikten gjelder alt personale som vil kunne ha tilgang til og forvalter opplysningene som den registrerte brukeren har oppgitt.

7 Innehaveren opplyser om at man ikke under noen omstendighet vil benytte seg av cookies for å innhente personopplysninger, og at cookies kun vil brukes for å lette adgangen til nettsiden.

8 Det faktum at man fyller ut enhver av formularene som finnes på nettsiden, innebærer at brukeren gir sitt samtykke til alle de vilkårene som her opplistes. Brukeren kan når som helst gjøre bruk av sin rett til adgang til, endring og sletting av sine personopplysninger i databasene, ved å sende skriftlig søknad til innehaverens forretningslokaler.

Bruksvilkår

1 Innehaveren er ikke ansvarlig for overføringshastighet og kvalitet. Enhver bruker som går inn på dette nettstedet forplikter seg til å gjøre dette i henhold til lovverket, god moral og orden, både ved oppkobling og bruk.

2 Det er forbudt å introdusere virus som kan gjøre skade på nettsiden i seg selv eller på tredjeparter. Brukeren er selv ansvarlig for bruke av nettsiden. På samme måte er det forbudt å sende og/eller overføre voldelig, truende, ærekrenkende, obskønt, ulovlig, rasediskriminerende, fremmedfiendtlig, pornografisk eller på en annen måte krenkende materiale som i seg er eller oppfordrer til handlinger som er mot gjeldende lover.

3 Innehaveren har tatt alle forholdsregler for å unngå spredning av datavirus. Allikevel oppfrodrer man brukeren til å foreta egne kontroller ved mottak av meldinger. Innehaveren tar ikke noe ansvar for skader som måtte kunne oppstå av denne grunn.

4 Brukeren er alene ansvarlig for bruken av informasjonen som finnes på denne nettsiden. Innehaveren er ikke på noen måte ansvarlig for skader og ulemper, uansett art, som kan forårsakes av bruken av denne informasjonen og annet materiale som finnes på dette nettstedet og de dataprogrammer det inneholder. De lenker og hypertekst som gjennom denne nettsiden gir brukeren adgang produkter og tjenester som tilbys av tredjeparter, tilhører ikke innehaveren og befinner seg ikke under dennes kontroll.

5 Innehaveren forplikter seg til ikke å videresende reklame eller promomateriale via e-post eller et annet tilsvarende elektronisk kommunikasjonsmiddel uten at det er behørlig merket som reklame eller uten at mottakerne har gitt sitt uttrykkelige samtykke til det. I denne sammenheng vil følgende ikke anses som reklame: All informasjon som sendes til innehaverens kunder sålenge det har som formål å opprettholde det eksisterende avtaleforholdet, samt i forbindelse med gjennomføringen av informasjonstjenester og andre aktiviteter som har tilknytning til det som kunden har avtalt med virksomheten.

6 Innehaveren kan uten forhåndsvarsel endre informasjonen som finnes på nettsiden, samt dens konfigurasjon og presentasjon.

Opphavsrettigheter

1 Innehaveren tillater ikke, hverken helt eller delvis, gjengivelse, utgivelse, offentliggjøring, databehandling, distribusjon, kringkasting, endring, bruk i forretningsøyemed, transformasjon eller fragmentering av noe slags materiale som finnes på nettsiden uten innehaverens skriftlige forhåndstillatelse. Brukeren kan bruke materialet på nettsiden ene og alene til sitt eget personlige og private bruk, og enhver annen bruk er strengt forbudt.

2 Forretningsnavnene, merkenavnene, logoer eller karakteristiske tegn av enhver art som finnes på nettsiden er beskyttet av innehavernes opphavsrettigheter og industrielle rettigheter.

Thomas Marthin Gils

Tel. +34 699 45 85 99
     
tgils@notar.es
Anders Viste

Tel. +34 607 882 530
     
aviste@notar.es
Lene Silden

Tel. +34 607 882 534
     
lsilden@notar.es
Antoine Kees

Tel. +34 625 455 248
           
antonio@notar.es
Solveig Viste

Tel. +34 607 882 532
     
solveig@notar.es
Valerie Verkest

Tel. +34 655 011 657
         
valerie@notar.es