Salgsprosessen i Spania

Hver salgsprosess starter med å gjennomføre en vurdering av boligen. Den videre prosessen består i markedsføring, visning, budrunde, kontraktsskriving og til slutt overtagelse.

1. Verdivurdering

I en verdivurdering kommer representanten for Notar Spania megling S.L hjem til deg og bedømmer hvilken markedsverdi din bolig har. Det er også da du som selger får dialog med megleren om hvilke tjenester du vil kunne dra nytte av i salgsprosessen.

Meglerne vil legge igjen pristilbud på tjenestene vi tilbyr. Disse må du gå nøye igjennom, og se hvilken megler du får tillit til og som du tror har de beste produktene og forutsetningene for å oppnå den beste prisen for din bolig. Ta med i betraktningen hva meglerforetaket kan tilby deg totalt sett - og hva du føler er det riktige produktet og tjenesten for deg. Og ikke minst: Hvilken megler du føler deg mest bekvem med.

Etter at du har bestemt deg for hvilken megler du skal benytte, er det på tide å begynne å planlegge salgsprosessen videre. Notar Spania megling S.L bidrar i hele salgsprosessen. Ikke bare for at det skal bli enklere for deg som selger - men også fordi salgsprisen du sitter igjen med da blir så høy som mulig.

I forbindelse med salget sørger Notar Spania megling S.L for innhenting av all nødvendig informasjon fra kommunen, ligningskontor, banker, grunnbok og forretningsfører. Vi rekvirer takst/boligsalgsrapport, fotograf og kobler inn eventuell stylist dersom det er ønskelig. Selve besiktigelsen gjennomføres av en godkjent takstmann, og brukes blant annet for at vi skal kunne finne feil, mangler og problemer som man kanskje ønsker å utbedre. Og Ikke minst har selger opplysningsplikt om forhold han kjenner til og som han ”burde kjenne til”. Ved salg av boliger er derfor tilstandsrapporten et av de viktigste dokumentene.

2. Markedsføring

Målet for Notar Spania megling S.L er, sammen med deg, å skreddersy en markedsføringspakke som passer best for nettopp din bolig.

Før vi begynner markedsføringen av din bolig undersøker vi om det er behov for tiltak som er med på å fremheve kvalitetene ved boligen. Som regel handler det om rimelige og enkle grep, som kan gi store utslag. Notar Spania megling S.L har kontakt med både fotografer, byggmestre og stylister som kan bidra til å gjøre boligen din enda mer attraktiv når den skal vises frem for potensielle kjøpere.

Notar Spania megling S.L tilbyr et rikt utvalg av markedsføringskanaler.

  • Notars egne internettsider, www.notar.es, er en effektiv og godt besøkt markedsføringskanal. Videre annonseres boligene på www.finn.no samt andre spanske og utenlandske nettsider.
  • På Notar-kontoret eksponeres boligen i utstillingen. Meglerne er også aktive med å kontakte registrerte interessenter som er ute etter boliger i bestemte geografiske områder. Denne typen oppfølging har stor effekt, ettersom interessentene har klart definert hvilke boliger de er ute etter. Notar Spania megling S.L har tradisjon for å være innovative i sin markedsføring, og har hatt god effekt av å være banebrytende på flere områder. Alle disse markedsføringsgrepene tas for at din visning skal bli så godt besøkt som mulig.

3. Visning

Visning er den beste muligheten man har til å vise frem boligen på en helhetlig og korrekt måte. Det er der man kan sørge for å gi kjøperne det riktige inntrykket, svar på spørsmål og hvor man som kjøper får oppfatninger og informasjon som gjør at man tar en avgjørelse på om man blir med i en budrunde eller ikke.

Det viktigste på visningen er at kunden får mulighet til å se boligen, og studere den nøye. For selger betyr dette at det må gjøres noe arbeid i forkant av visningen. Det handler om at boligen generelt fremstår i en fin forfatning, og på en representativ måte. Små grep som friske blomster, farger, nye tekstiler og lignende er tiltak som ikke er spesielt kostnadskrevende, men som kan gi positive utslag. I andre sammenhenger kan det være hensiktsmessig med mer kostnadskrevende tiltak. Dette er likevel små detaljer, der man henter inn igjen utlegget ved salget av boligen.

Notar Spania megling S.L meglere har lang erfaring med salg av boliger. De er godt forberedt, slik at de kan presentere boligen så bra som mulig for visning.

4. Budrunde

Budgivingen er den delen av salgsprosessen som er mest spennende for de fleste. Notar Spania megling S.L holder løpende kontakt med de involverte.

Når du som selger får et bud du er tilfreds med, fra de som er med i budgivingen, avsluttes budrunden.

5. Kontraktsskriving

Når budrunden er avsluttet er det to store ting som gjenstår i salgsprosessen: Kontraktsskriving og overtagelse.

Kontrakten er dokumentet som regulerer alt i salgsprosessen, mens overtagelsen er selve overleveringen av boligen til de nye eierne. Dette er viktige prosesser, som Notar Spania megling S.L hjelper deg med.

Ved akseptering av bud, inngås avtale, og kontrakten blir dermed en formalisering av det som er avtalt. For at all informasjon skal bli formidlet og forstått på riktig måte holdes det kontraktsmøte på vårt kontor. Der møtes selger, kjøper og megler, og går gjennom hele kontrakten. Det handler blant annet om hvor mye som skal betales, når det skal betales, hvem som kjøper, hvem som selger, når det skal være overtagelse og andre vilkår som må oppfylles.

Når alle parter er inneforstått med kontraktens innhold, og det er sjekket at alt stemmer, skriver selger og kjøper under. Notar Spania megling S.L bistår både selger og kjøper, slik at alle vet hva som skal til for at salget skal gå igjennom.

6. Overtagelse

Overtagelse skjer hos Notarius Publicus. Det er i denne prosessen at boligen faktisk bytter eier. Før overtagelse skal alle vilkår som kontrakten omfatter være oppfylt, slik at ingen hindringer gjenstår. Kjøpesum innbetales av kjøper, til meglers klientkonto eller direkte til selgers konto, ved overtagelse.

Før selger overleverer boligen skal boligen være vasket ned, og klar for innflytning for den nye eieren. Du kan gjerne kontakte Notar Spania megling S.L dersom du ønsker å komme i kontakt med aktører som kan hjelpe til med nedvask og/eller flytting. Notar Spania megling S.L har et bredt og omfattende nettverk.

Thomas Marthin Gils

Tel. +34 699 45 85 99
     
tgils@notar.es
Anders Viste

Tel. +34 607 882 530
     
aviste@notar.es
Lene Silden

Tel. +34 607 882 534
     
lsilden@notar.es
Antoine Kees

Tel. +34 625 455 248
           
antonio@notar.es
Solveig Viste

Tel. +34 607 882 532
     
solveig@notar.es
Valerie Verkest

Tel. +34 655 011 657
         
valerie@notar.es